En av tre kandidater till Giraffpriset

När telefonen ringer och en herre säger ” har du känt någon gång att du har stuckit ut halsen väldigt långt i något du inte riktigt hade koll på?” och jag gapskrattar……Vi är en av finalisterna till fina Giraffpriset. Det delas ut för åttonde gången av SVN, Social Venture Network som är ett in­ter­na­tio­nellt nät­verk som ar­be­tar för lång­sik­tig håll­bar­het i affärer och verk­sam­he­ter. Med­lem­mar­na är fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner som ar­be­tar lo­kalt i var­je land med frå­gor om god etik, mil­jö­hän­syn och so­ci­alt an­svar.

Det är en stor ära att få vara en av de tre kandidaterna. Kolla vilka bra saker de gör.

Gröna bilister

Gröna Bilister är en ideell organisation vars mål är att  påskynda omställningen till en grön bilism som är Finalist Giraffpriset 2017anpassad till planetens gränser, städers dyrbara utrymmen och landsbygdens behov. Gröna Bilister har arbetat för detta mål i 20 år och börjar nu få gehör i samhället på ett påtagligt sätt. Det arbete man genomför sker, trots sin betydande omfattning, till dominerande del oavlönat.

 

Björn Söderberg – Fair Enterprise Network

Björn Söderberg är vd och grundare av Fair Enterprise Network som omfattar en rad olika verksamheter inom återvinning, biobränsle, webbutveckling och lokalvård. Björn är en entreprenör som förverkligar CSR-tänk  och hållbarhetsarbete främst i Nepal men också inspirerar

Björn Söderberg

näringslivet i Sverige. Han har det senast året arbetat intensivt med att bygga upp områden i Nepal som förstördes i jordbävningen.  Björn visar med sina företag att hållbarhet och socialt ansvar är lönsamt och hur framtidens företag måste agera.

Giraffprisfinalist 2017

 

Vi ser fram emot att träffa er som är mednominerade på måndag när det är intervjuer och prisutdelning. Redan nu har vi ett par idéer som vi tror skulle kunna leda till samprojekt! Vill du komma? Här är anmälningslänken.

//Liselotte Norén


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *