Presentationen som borde vara enkel

Funkar den här korta textpresentationen tycker du? Den är tänkt att vara i ett mail som en första kontakt. Det är en vånda att få till en presentation av vårt flöde på ett enkelt sätt i text. Funkar den här tycker du?
 www.refo.nu har visionen att ”förbättra världen genom designat återbruk och utbildning. Våra kretslopp skapar jobb lokalt, integration och minskat svinn ”. Vi samlar alltså in spill och saker som kan få nytt liv som vi gör designat återbruk av. Samtidigt utbildar vi fler i hållbarhet, affärskunskap och skapar nya jobb lokalt där vi verkar. Just nu mycket i Järvaområdet utanför Stockholm.

Vi kombinerar den nya tanken att spill och saker som inte används kan ses som råmaterial. Det är hållbarhet förenat med vår svenska designtradition som vi utgår ifrån som en del i att förbättra världen. Vi tror på ett livslångt lärande och att vi lär oss på många olika sätt, gärna konkret och praktiskt.

Mer information om oss och hur vi arbetar finns på hemsidan www.refo.nu och under @refoproject på Instagram och Facebook.

Vad tycker du? Den ska vara enkel, lätt att förstå, prata till hjärtat och vi!

Säger den det vi gör på ett bra sätt, vad kan vi utveckla tycker du?

//Liselotte Norén


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *