refo nominerade till Klöverdams miljöpris

av

Vi blir så jublande glada då någon uppmärksammar och tycker om det vi gör. Det är en fantastisk bekräftelse på att det vi tror på och det vi gör är rätt. Att vi är på rätt väg med vårt jobb i refo. Vi, dvs refo och Liselotte Norén, har nu blivit nominerade till Klöverdam Centerkvinnornas miljöpris. Stolta och lite nyfikna har vi ställt några frågor till Nina Wahlin, sekreterare Klöverdam Centerkvinnorna, och Mia Wallgren, ordförande Klöverdam Centerkvinnorna.

Liselotte Noren och Mia Wallgren

Liselotte Norén, projektledare refo, och Mia Wallgren, ordförande Klöverdam Centerkvinnorna.

Nina Wahlin

Nina Wahlin, sekreterare Klöverdam Centerkvinnorna

Hur kom ni inom Klöverdam Centerkvinnorna i kontakt med refo och Liselotte Norén och vad var det som ni först såg och gillade med affärsidén?

Nina Wahlin: Genom att vi i Klöverdam är väldigt aktiva i sociala media via bland annat vårt konto @CKkloverdam på twitter så upptäckte vi refo där. Projektet går tydligt ut med sin verksamhet just på twitter.

Jag rensade själv i garderoberna och såg att den idé som refo presenterade kändes hållbar och löste flera utmaningar, så jag kontaktade refo via Twitter och inom några dagar kom de och hämtade mina säckar av kläder. Kläder som vår familj ej längre har behov av kunde gå vidare via refo. Bemötandet från refo och Liselotte Norén väckte min vilja att titta närmare på projektet och såg följande:

Hållbarhet är mer än miljö. Det är också att ta hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter och jag tycker refo täcker alla dessa delarna på ett bra sätt.

  • Ekologiskt – genom att återvinna och återbruka kläder etc.
  • Ekonomiskt – genom att skapa arbetstillfällen för unga och aktörer inom kreativa näringar, samt genom bonussystem för de som skänker.
  • Socialt – genom inkludering av unga och olika kunskapsgrupper som lär av varandra.

Bortglömda textilier får nytt liv och unga människor ges en enastående start i livet i refos process där alla får vara med. En del kläder remakas och säljs via nätet och andra skänks till behövande. Jag valde att skänka kläder till refo eftersom de visar på verkligt samhällsengagemang.

Vad i det refo gör tycker ni särskiljer sig mot övriga initiativ och därmed värt en nominering?

Nina Wahlin: Varje år delar vi i Klöverdam ut ett miljöpris och i år har vi instiftat ett nytt miljöpris som riktar sig till ”Ett projekt lett av en kvinna och med ett tydligt miljö och hållbarhetsmål”.

refo är  genom sitt helhetstänk med tydliga mål både socialt, ekonomiskt och ekologiskt det projekt som i år på bästa sätt möter vad vi i Klöverdam sökeroch vill uppmärksamma. Det är ett projekt som hela tiden strävar efter hållbarhet och vi i Klöverdam ser en stor potential att refo går från projekt till företag. Vi hoppas att denna nominering kommer att  inspirera andra att förverkliga sina idéer för sociala innovationer och hållbarhet.

Berätta lite mer om priset och varför ni tycker att det är viktigt att uppmärksamma en idé och initiativ som detta.

Själva priset delas ut för första gången i år och kommer att delas ut i den mån det finns projekt som uppfyller de kriterier vi bygger priset på. Förutom detta pris delar vi i Klöverdam även ut ett Miljöpris till ett företag lett av en kvinna med tydliga miljömål – detta pris delas ut varje år.

Syftet med Miljöpriset är först och främst att uppmärksamma initiativ som bidrar till hållbarhet. Vidare vill vi sprida kunskap om hur initiativ kan utvecklas till projekt och vidare till företag. Gällande projektpriset kopplar vi även kunskapsspridning i form av ett seminarium där den som vunnit priset ges en plattform att berätta mer om sin verksamhet för en bredare publik. Vi gör även ett besök i verksamhet då själva utdelning sker för att på så vis uppmärksamma projektet ytterligare och sprida i våra nätverk. Vår idé är att igenom nätverk sprida kunskap och öka engagemang för hållbarhet inom de tre områdena

  • Ekologisk , ekonomisk och sociala hållbarhet.
  • Social, inkludering och jämställdhet
  • Ekonomisk, sysselsättning
  • Miljö, återvinning

Tillsammans kan bygga ett hållbart samhälle. Genom förebilder inspireras vi till att själva agera och Liselotte Norén med projektet refo är en sådan förebild som genom sitt agerande förändrar vår nutid och framtid. Vi vill att fler kvinnor och män ska förverkliga sina idéer och i dem inkludera unga för ett hållbart samhälle. Vi uppmuntrat vidare projekt att gå från idé till affärsidé.

Hur arbetar Klöverdam med frågor som dessa i ett större perspektiv?

Mia Wallgren: Klöverdam arbetar för ett hållbart samhälle med ökad jämställdhet, miljömedvetenhet och socialt ansvar. I detta ingår att vi ständigt arbetar för att belysa kvinnors företagande och initiativ. Vi arbetar för att det ska bli ändå bättre förutsättningar för att driva företag. Vi gör detta genom att arrangera möten för medlemmar och andra intresserade.  På detta sätt sätter vi fokus på angelägna frågor och skapar debatt.  Dessutom  skriver vi  motioner, debattartiklar och insändare. En annan viktig kanal är medlemmarnas engagemang och uppdrag i olika politiska nämnder och styrelser där vi så att säga påverkar direkt.

När och hur kommer vinnaren av priset slutligen utses och när sker utdelning etc?

Nina Wahlin: Vinnaren utses efter att vi i Klöverdam gått igenom var och ett av de nominerade projekten. Priset kommer att delas ut den 5 juni och seminariet äger rum den 18 juni


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *