Varför skänka dina kläder till refo?

av

Varför samarbeta med oss på refo? En viktig fråga att få svar på innan du bestämmer dig för att exempelvis skänka dina kläder till oss. Vi på refo gillar också att veta så vi ställde helt enkelt frågan till en av våra givare, Nina Wahlin i Södertälje. Så här svarade hon.

Hållbarhet är mer än miljö. Det är också att ta hänsyn till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Jag tycker refo täcker alla dessa delarna på ett bra sätt.

Ekologiskt – genom att återvinna och återbruka kläder etc.

Ekonomiskt – genom att skapa arbetstillfällen för unga och aktörer inom näringar, samt genom bonussystem för de som skänker.

Socialt – genom inkludering av unga och olika kunskapsgrupper som lär av varandra

Genom refo ges bortglömda och gamla textilier nytt liv och unga människor ges en enastående start i livet. Uppdelningen av kläder som sälj via nätet och andra kläder som skänks till behövande är ett koncept som visar på verkligt samhällsengagemang. Därför valde jag att skänka kläder till refo.

Tack Nina, säger vi på refo!

Hämtning i Södertälje


Kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *